XI Zjazd TAU w Szczawie
7-13 lipca 2017 r.
Dni Otwartej Furty
w Podkowie Leśnej
w dniach 16-18 czerwca 2017 r.
Kongres Misyjny
Ełk, 1 czerwca 2017 r.
IV Pielgrzymka Diecezjalna
Osób Niepełnosprawnych
Wambierzyce 12 maja 2017 r.
Terezjańskie Warsztaty
Liturgiczno–muzyczne
Suwałki, 28-30 kwietnia 2017 r.
Pozostałe wpisy dostępne w ARCHIWUM